Priaznivci slobodného vzdelávania – Wikimedia Slovenská republika, ktorá síce slovenskú Wikipédiu neprevádzkuje ale pomáha ju rozvíjať, sa na vás obracia s prosbou o podporu. Wikimedia SK je prijímateľom 2 percent z daní a preto si vás týmto dovoľuje požiadať o poukázanie časti vašich daní práve Wikimedii. Aj vďaka vašim príspevkom bude môcť podporovať Wikipédiu a jej sesterské projekty aj nasledujúci rok.

Wikimedia SK je organizácia s jasnou víziou – vzdelanie musí byť slobodné a dostupné všetkým; a to v najvyššej možnej kvalite! Každý krok smeruje k naplneniu tejto vízie, či už je to prednáška, súťaž alebo spolupráca s archívom.

Podpora slobodného vzdelávania na Slovensku z vašich príspevkov je pre nás prioritou. Ďakujeme všetkým vám, ktorí pomôžete!

Názov: Wikimedia Slovenská republika
Sídlo: Dom služieb ALFA, Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42277591 (zvyšné políčka za lomkou "/" nechajte prázdne)

Postup

Ak ste fyzická osoba-zamestnanec
2 % z dane môžete venovať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €. Na preukázanie dane potrebujete:
  1. do 15. februára 2018 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
  2. požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie Potvdenia o zaplatení dane (upraviteľné tlačivo vo formáte .pdf) a vyplniť Vyhlásenie o poukázaní dane (použite naše predvyplnené upraviteľné tlačivo vo formáte .pdf)
  3. doručiť obe tlačivá príslušnému daňovému úradu v mieste bydliska do 30. apríla 2018

Podrobnejší návod

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

2 % z dane môžete poukázať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní (zvyčajne do 31. marca 2018; prípadne neskôr ak máte vybavený odklad).

Podrobnejší návod

Ak ste právnická osoba

2 % z dane môžete poukázať viacerým uchádzačom, minimálna suma pre každého príjemcu je 8 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní (zvyčajne do 31. marca 2018; prípadne neskôr ak máte vybavený odklad).

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na poskytnutie finančného daru vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba túto podmienku nesplní, môže v tomto roku poukázať maximálne 1 % z dane.

Podrobnejší návod

Čo Wikimedia SK už spravila

Ako inak pomôcť

  • Podporujete Wikimediu, Wikipédiu alebo slobodnému vzdelávaniu všeobecne? Vyjadrite túto podporu a prihláste sa za člena!
  • Stále hľadáme pracovitých ľudí na pomoc s konkrétnymi záležitosťami. Ak máte záujem, ohláste sa nám! Ak sme vás nenadchli ale máte vlastný nápad, nadchnite vy nás! Dobrý nápad radi podporíme rôznymi spôsobmi, na začiatok nám napíšte!
  • Budte stále informovaní o našej činnosti a novinkách, dajte nám spätnú väzbu (alebo nás len pochváľte ;). Prihláste sa k nám na sociálne siete a do epoštových konferencií.