Priaznivci slobodného vzdelávania – Wikimedia Slovensko, ktorá pomáha rozvíjať slovenskú internetovú encyklopédiu Wikipédiu sa na vás obracia s prosbou o podporu. Wikimedia SK je prijímateľom 2 percent z daní z príjmu a preto si vás týmto dovoľuje požiadať o poukázanie časti Vašej zaplatenej dane práve Wikimedii. Aj vďaka vašim príspevkom bude môcť podporovať Wikipédiu a jej sesterské projekty aj nasledujúci rok.

Wikimedia SK je organizácia s jasnou víziou – vzdelanie musí byť slobodné a dostupné všetkým; a to v najvyššej možnej kvalite! Každý krok smeruje k naplneniu tejto vízie, či už je to prednáška, súťaž alebo spolupráca s archívom.

Podpora slobodného vzdelávania na Slovensku z vašich príspevkov je pre nás prioritou. Ďakujeme všetkým vám, ktorí pomôžete!

Plány na rok 2024 sme schválili na valnom zhromaždení vo februári 2024.

 • vo februári 2023 sme spustili pilotný projekt Seniori tvoria Wikipédiu v spolupráci s Knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
 • prehlbujeme spoluprácu s knižnicami
 • budujeme spoluprácu so strednými a vysokými školami
 • 2-krát sme zorganizovali podujatie WikiGap, zamerané na tvorbu článkov o ženách a ženských témach, v roku 2020 (online) a 2022 (v Univerzitnej knižnici v Bratislave)
 • v roku 2023 sme prvýkrát zorganizovali slovenskú časť súťaže Wiki miluje Zem
 • 6-krát sme zorganizovali súťaž vo vytváraní článkoch o Ázii
 • 7-krát sme zorganizovali súťaž vo fotení kultúrnych pamiatok – slovenské fotky dokonca vyhrali v celosvetovom kole!
 • 7-krát sme zorganizovali súťaž v písaní článkov na Wikipédiu o strednej a východnej Európe
 • 2-krát sme zorganizovali súťaž v písaní článkov na Wikipédiu z finančnej oblasti
 • v roku 2018 sme zorganizovali WikiOnTheRoad – projekt zameraní na podporu vytvárania článkov malých a stredne veľkých miest v spolupráci s miestnou samosprávou
 • v roku 2018 sme zorganizovali WikiEdit Slovenská ľudová kultúra v spolupráci s Národopisnou spoločnosťou Slovenska na ktorom sa zúčastnili odborníci z Univerzity Komenského, Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a z ďalších špecializovaných pracovísk
 • v roku 2013 zorganizovali Stretnutie Wikimédií strednej a východnej Európy
 • spolupracujeme s verejnými inštitúciami, napr. na pozvanie splnomocnenca vlády predstavili Wikimédiu v Galérii dobrých príkladov počas Týždňa otvoreného vládnutia
 • pomohli sme spojiť Wikipédiu s vysokými školami, kde študenti píšu články
 • prednášali sme pre učiteľov a wikimediánov na rôznych konferenciách
 • viedli sme školenia a semináre o prispievaní na Wikipédiu, ďalšie plánujeme na tento rok