Priaznivci slobodného vzdelávania – Wikimedia Slovensko, ktorá pomáha rozvíjať slovenskú internetovú encyklopédiu Wikipédiu sa na vás obracia s prosbou o podporu. Wikimedia SK je prijímateľom 2 percent z daní z príjmu a preto si vás týmto dovoľuje požiadať o poukázanie časti Vašej zaplatenej dane práve Wikimedii. Aj vďaka vašim príspevkom bude môcť podporovať Wikipédiu a jej sesterské projekty aj nasledujúci rok.

Wikimedia SK je organizácia s jasnou víziou – vzdelanie musí byť slobodné a dostupné všetkým; a to v najvyššej možnej kvalite! Každý krok smeruje k naplneniu tejto vízie, či už je to prednáška, súťaž alebo spolupráca s archívom.

Podpora slobodného vzdelávania na Slovensku z vašich príspevkov je pre nás prioritou. Ďakujeme všetkým vám, ktorí pomôžete!

Názov: Wikimedia Slovensko Sídlo: Jenisejská 2441/45A, 040 12 Košice-Nad jazerom Právna forma: občianske združenie IČO: 42277591 (zvyšné políčka za lomkou "/" nechajte prázdne)

Postup

Ak ste fyzická osoba-zamestnanec
2 % z dane môžete venovať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €.

Na preukázanie dane potrebujete:

do 15. februára 2021 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie Potvdenia o zaplatení dane a vyplniť Vyhlásenie o poukázaní dane (použite naše predvyplnené tlačivo), doručiť obe tlačivá miestne príslušnému daňovému úradu do 30. apríla 2021.

Podrobnejší návod

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama
2 % z dane môžete poukázať jednému uchádzačovi, minimálna suma je 3 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní (zvyčajne do 31. marca 2021; prípadne neskôr ak máte vybavený odklad).

Podrobnejší návod

Ak ste právnická osoba
2 % z dane môžete poukázať viacerým uchádzačom, minimálna suma pre každého príjemcu je 8 €. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní (zvyčajne do 31. marca 2021; prípadne neskôr ak máte vybavený odklad).

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na poskytnutie finančného daru vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba túto podmienku nesplní, môže v tomto roku poukázať maximálne 1 % z dane.

Podrobnejší návod

Aktuálne projekty Wikimedie SK

 • vo februári 2023 sme spustili pilotný projekt Seniori tvoria Wikipédiu v spolupráci s Knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
 • na november pripravujeme ďalší ročník súťaže vo vytváraní článkoch o Ázii
 • chystáme 3. ročník editathonu WikiGap o ženách a ženských témach
 • prehlbujeme spoluprácu s knižnicami
 • budujeme spoluprácu so strednými a vysokými školami

Čo Wikimedia SK už spravila

 • 2-krát sme zorganizovali podujatie WikiGap, zamerané na tvorbu článkov o ženách a ženských témach, v roku 2020 (online) a 2022 (v Univerzitnej knižnici v Bratislave)
 • 5-krát sme zorganizovali súťaž vo vytváraní článkoch o Ázii
 • 7-krát sme zorganizovali súťaž vo fotení kultúrnych pamiatok – slovenské fotky dokonca vyhrali v celosvetovom kole!
 • 6-krát sme zorganizovali súťaž v písaní článkov na Wikipédiu o strednej a východnej Európe
 • 2-krát sme zorganizovali súťaž v písaní článkov na Wikipédiu z finančnej oblasti
 • v roku 2018 sme zorganizovali WikiOnTheRoad – projekt zameraní na podporu vytvárania článkov malých a stredne veľkých miest v spolupráci s miestnou samosprávou
 • v roku 2018 sme zorganizovali WikiEdit Slovenská ľudová kultúra v spolupráci s Národopisnou spoločnosťou Slovenska na ktorom sa zúčastnili odborníci z Univerzity Komenského, Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a z ďalších špecializovaných pracovísk
 • sme zorganizovali 1. slovenskú WikiKonferenciu
 • v roku 2013 zorganizovali Stretnutie Wikimédií strednej a východnej Európy
 • spolupracujú s verejnými inštitúciami, napr. na pozvanie splnomocnenca vlády predstavili Wikimédiu v Galérii dobrých príkladov počas Týždňa otvoreného vládnutia
 • pomohli spojiť Wikipédiu s vysokými školami, kde študenti píšu články
 • prednášali pre učiteľov a wikimediánov na rôznych konferenciách
 • viedli školenia a semináre o prispievaní na Wikipédiu

Ako inak pomôcť

 • Podporujete Wikimediu, Wikipédiu alebo slobodnému vzdelávaniu všeobecne? Vyjadrite túto podporu a prihláste sa za člena!
 • Stále hľadáme pracovitých ľudí na pomoc s konkrétnymi záležitosťami. Ak máte záujem, ohláste sa nám! Ak sme vás nenadchli ale máte vlastný nápad, nadchnite vy nás! Dobrý nápad radi podporíme rôznymi spôsobmi, na začiatok nám napíšte!
 • Budte stále informovaní o našej činnosti a novinkách, dajte nám spätnú väzbu (alebo nás len pochváľte ;). Prihláste sa k nám na sociálne siete a do epoštových konferencií.